Cambia de asesoria
12/01/2018
Dreptul de muncă şi de şedere al românilor în Spania
31/01/2018

Dubla cetăţenie pentru românii din Spania

 

Una din problemele fără un răspuns clar cu care se confruntă românii din Spania este cea legată de dubla cetăţenie. Deşi au avut loc unele contacte la nivel diplomatic între cele două ţări înca nu s-a ajuns la o înţelegere în această privinţă. Preşedintele Federaţiei  Asociaţiilor de Români din Europa,  Daniel Tecu, a declarat că este un proces dificil dar NU imposibil.

În acest moment pentru a obţine cetăţenia spaniolă este necesară renunţarea la cetăţenia română deoarece cele două ţări nu permit dubla cetăţenie.

Renunţarea la cetăţenia română se poate aproba persoanelor majore  conform legii 21/1991 şi sunt necesare urmatoarele acte :

 • cererea de renunţare la cetăţenia română (taxa consulară: 605 €);
 • Paşaport/carte de identitate (original şi copie legalizată);
 • Procură specială (autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular). Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;
 • Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de Administraţia Financiară de la ultimul domiciliu din România (original);
 • Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei de la ultimul domiciliu din România (original);
 • Declaraţie pe propria răspundere privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România (autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);
 • Acte de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, divorţ etc.) (original şi copie legalizată). Dacă naşterea/căsătoria/divorţul a avut loc în străinătate, se va depune certificatul transcris/înscris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România sau la misiunea diplomatică/oficiul consular din ţara în care a avut loc evenimentul. Dacă actele nu au fost transcrise/înscrise, se vor depune copii legalizate ale acestor acte (apostilate/supralegalizate în prealabil), împreună cu traducerea legalizată în limba română).
 • Promisiunea acordării cetăţeniei statului de domiciliu (apostilată/supralegalizată, original şi copie legalizată, cu traducerea legalizată în limba română) sau
 • Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu (apostilată/supralegalizată, original şi copie legalizată, cu traducerea legalizată în limba română) sau paşaportul străin (original şi copie legalizată).
 • Cazierul judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii)

Dacă există copii minori pentru care se solicită renunţarea, sunt necesare următoarele acte:

 • certificatul de naştere al minorului (original şi copie legalizată, transcris/înscris, dacă este cazul);
 • consimţământul minorilor de peste 14 ani (declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);
 • declaraţia pe propria răspundere a părinţilor că minorul domiciliază în străinătate;
 • asigurarea dobândirii unei alte cetăţenii în care să se menţioneze minorii care vor dobândi cetăţenia statului de domiciliu sau dovada că are o altă cetăţenie;
 • acordul celuilalt părinte, cetăţean român (în situaţia în care doar unul dintre părinţi solicită renunţarea la cetăţenia română) (declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiul consular);
 • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, definitivă şi irevocabilă (dacă minorul a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţă la cetăţenie) (copie legalizată);

Pentru mai multe detalii puteţi accesa pe site_ul Consulatul României la Zaragoza şi pentru mai multe informaţii pentru solicitarea cetăţeniei spaniole puteţi intra pe site_ul Ministerului de Justiţie a Spaniei.

Atât cererea de renunţare la cetăţenia română cât şi cererea de solicitare a cetăţeniei spaniole se realizează pe internet.